Wi-Fi ցանցը օգտագործում է հաճախականության ռադիո, հաճախորդի սարքի եւ մուտքի կետի միջեւ հաղորդակցվելու համար, օգտագործում է երկկողմանի հաղորդիչ (կամ կրկնակի իմաստ), որոնք աշխատում են 2.4 Ghz (802.11b եւ / կամ 802.11g) կամ 5 Ghz (802.11 ) ac): Ընդհանուր առմամբ, ալեհավաքի տատանումը տատանվում է 30-ից 300 մ հեռավորության վրա, հաղորդիչի եւ ստացողի միջեւ, կախված օգտագործվող ալեհավաքների եւ արտանետվող հզորությունից: Չնայած դրան, կան բազմաթիվ գործոններ, որոնք նվազեցնում են արդյունավետ տիրույթը, ինչպիսիք են սենյակի միջամտությունը եւ ֆիզիկական պայմանները կամ արտաքին ֆիզիկական տարրերի դեպքում: